Årsmöte

Årsmöte med Västerbottens läns Strokeförening, hålls i Skellefteå den 4 april klockan 18.00.

 

Det är 3 ombud valda för respektive lokalförening som deltar vid årsmötet, kontakta ordförande vid frågor kring detta.