Här nedan hittar ni länkar till intressanta sidor om Stroke

Socialstyrelsen, Nationella Riktlinjer

www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforstrokesjukvard

Strokekampanjen Lanstingets och regionernas

strokekampanjen.se/?gclid=CPm5u4DEtbwCFQrqcgodVGQAhw

Afasiföreningen Umeå   afasi.ac.se/index.htm

HSO Västerbotten http://www.ac.hso.se/

HSO Umeå  umea.hso.se/start.asp?sida=8886

Örnsköldsviks Strokeförening http://www.strokeforbundet.se/enforen.asp?forenval=3&tx=3

 ABF http://www.abf.se