Strokeföreningen Umeå med omnejd

Vår föreningen är en ideell, partipolitisk obunden intresseorganisation för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade.


Att drabbas av en stroke?

Tiden efter en stroke diagnos är en tuff tid då livet vänds ut och in, upp  och ner. Hur ska det bli, vad ska jag göra, hur ska jag leva... ja, massor av frågor kommer fram som skapar stress och depression inte minst.

Vem kan ge mig information. Vi hoppas att du ska kunna få hjälp med några av dina frågor och funderingar. Allt för att försöka ge ditt liv mer kvalitet trots din sjukdom. Gå med i föreningen och läs vår tidning Stroke-kontakt!

Det finns 80 läns- och lokalföreningar spridda över hela landet, totalt har vi cirka 10 000 medlemmar.

För anhöriga

STROKE-Riksförbundet har startat en sida för anhöriga på deras hemsida, klicka här  Anhörig till någon som haft stroke – STROKE-Riksförbundet (strokeforbundet.se)
  

Att vara anhörig till den som har fått stroke är inte lätt. Många anhöriga känner sig ensamma i sin situation och tycker ofta att det är svårt att få svar på sina frågor. Det är viktigt att som anhörig vara rädd om sin hälsa. Våga be om hjälp och ge dig egen tid. Ha inte dåligt samvete för att du ägnar tid åt dig själv. Gör något kul ibland som ger dig energi och ork att stötta i det långa loppet.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Styrelse för Umeåföreningen består av följande, vald mars 2022

 

  Ordf.                     Christer Bäckman

                               Telefon  070 - 326 86 40
                               e-post:  christer.baeckman@outlook.com

 vice ordf                 Douglas Hallöf

                                Tel 070 - 606 6173

                                 Douglas_Hallof@telia.com 

Kassör                   Ann-Kristin Lydig
                              Telefon 070 – 519 21 40
                               e-post:   aklydig@gmail.com

Sekr.                      Catrin Johansson
                               Telefon arb. 070 – 308 01 37
                               e-post: catrin.johansson@umu.se
             

Ledamot                 Pär Miebach

                               miebach_p@hotmail.com

                               Telefon 073 - 834 69 72

 

Ersättare                Görel Lindahl

                              Tel 070 - 517 01 78

                               goel.lindahl31@gmail.com 

Ersättare                 Susanne Eriksson

                                  Telefon  073 - 831 22 34
                                  e-post susanne.m.eriksson@regionvasterbotten.se

 

Ersättare                  Lena Strömberg

                                Telefon: 072 - 714 58 11
                                e-post: stromemberglena@hotmail.com 

 

               

 

 
What do you want to do ?
New mail
 • Medlem


  Bli medlem du också! Vi behöver dig!

  Ju fler medlemmar vi blir ju lättare kan vi göra vår röst hörd för att förbättra livsvillkoren för de som har fått stroke och deras närstående. Och vi kan lättare utöva påtryckningar för en bättre vård och rehabilitering.

  Enklast att bli medlem sker via Strokeksförbundet hemsida, http://www.strokeforbundet.se/show.asp

  Eller ring 070-519 21 40 så skickar vi en broschyr med inbetalningskort.

  Medlemsavgifter/år

  * Medlem med tidningen Strokekontakt.=215 kr per år
  * Medlem utan tidningen Strokekontakt=160 kr per år
  * Ständig medlem med tidningen 2 750 kr

  Plusgiro 441 85 42 – 9 STROKE-Riksförbundet  När Du är medlem, blir Du även medlem i Riksförbundet, länsföreningen och en lokalförening som finns närmast där du bor.

 • Kontakt

  Kontaktuppgifter

  Tel: 070 – 308 01 37 (vardagar, under arbetstid)
  Hemsida: www.strokevasterbotten.se
  e-post: catrin.johansson@umu.se

  Org.nr 802471-0249

Utflykt till Ratan

Surströmmingsfest hos Evys i Umeå, med underhållning av Laila & Lars Windelius.

Utflykt till Norrbyskär

Utflykten till Norrbyskär, tåget som tog oss runt!

Besök hos Örnsköldsviks Strokeförening

AKTIVITETER

Föreningsmöten/medlemsträffar/anhörigträffar

Utflykter/studiebesök
Öppna för alla. Aktiviteterna är anpassade för funktionshindrade


Fysik träning i grupp

Under ledning av sjukgymnaststudenter, och med anpassade program
för respektive deltagare
1 ggr i veckan
Kostnad 300 kr/termin
Frågor kontakta Anna Sondell
Tel. 090 – 786 52 89 eller e-post anna.sondell@umu.se

Strokedagen
Varje år är det en internationell strokedag, den andra tisdagen maj månad.

SMIL-träffar
Personer som har fått Stroke Mitt I Livet, även andra är välkommen
till våra träffar.

SMIL-grupp - Stroke Mitt I Livet

SMIL är en riktad verksamhet inom flera Strokeföreningar till dem som fått
stroke mitt i livet. Finns på Facebook!

Frågor om SMIL-gruppen kontakta Ann-Kristin Lydig, tel. 070 – 519 21 40,
eller e –post: aklydig@gmail.com

Julfest, traditionellt brukar vi avsluta året

Försäkring
Föreningarna och medlemmarna är försäkrade i samband med aktiviteter i föreningen, samt till och från aktivitet.

Stöd föreningens verksamhet

Stöd vår verksamhet

 

Du kan skänka en gåva i samband med begravning, högtidsdag, testamente etc.

Sätt in pengar på Strokeföreningen Umeå med omnejd

bankgiro 163 - 7123

Det är viktigt att på inbetalningskortet uppge namn och adress på avsändaren samt till vem (namn och adress) vi ska skicka minnesbladet. TEXTA TYDLIGT!

Det går självklart bra att skriva en personlig hälsning.

 

Du kan skänk en gåva till forskning, välj någon av följande;

a)    Strokeforskningen i Norrland
      
En insamlingsstiftelse vid Umeå Universitet

       plusgiro 787 482-9 /  bankgiro 5023-8799

b)    Strokefonden

       Pg. 90 05 30-7

 

Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. Stroke är en av våra största folksjukdomar. Hjälp oss att stödja strokeforskningen och sprida kunskap om stroke, så att färre insjuknar i framtiden.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Bingo-Lotto

 Bingolotto

Om ni önskar prenumerera på Bingo lotter, tänk gärna på Strokeföreningen Umeå med omnejd. Möjlighet att stötta din favoritförening – Om du prenumererar på 1 lott/v, så får föreningen ca 600 kr/år

Folkspel ägs av 69 riksorganisationer och är en ideell organisation. Allt överskott från försäljningen av Bingolotto går där med till föreningslivet.  STROKE-Riksförbundet, Strokeföreningen Umeå med omnejd är några av dessa medlemmar. Folkspel finns bara för föreningarnas skull och därigenom förstärker deras ekonomi.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail