Vem är vi, vad gör vi:


Västerbottens läns Strokeförening och är en länsförening under Stroke-Riksförbundet.

 

Länsföreningens roll är att stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet i Umeå respektive Skellefteå.

 Vi vill dessutom bidra till att sprida och öka kunskapen

 Om stroke och dess konsekvenser.

 

 

Länsföreningen har till uppgift, enligt gällande stadgar;

 

  • att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för dem som fått stroke samt för närstående

 

  •   att stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet

 

  • att bilda nya lokalföreningar

 

  • att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer

 

  • att verka för utvecklingsarbete och forskning samt utbildningsinsatser och sprida kunskap om stroke

 

  • att verka för att de som fått stroke får en god sjukvård samt en effektiv rehabilitering och eftervård

 

Länsföreningen är i sitt arbete partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Länsföreningarnas medel bör inte användas till sådana vårduppgifter som staten,

Landstinget eller kommunen har skyldighet att ansvara för.

Styrelse för länsföreningen består av följande personer, vald snovember 2021;

Ordf.                        Christer Bäckman, christer.baeckman@outlook.com 

                                Tel. 070-326 86 40

Vice ordf.                 Camilla Stenmark, camilla.stenmark@bahnhof.se

                                Tel 0910 – 366 56

Kassör                      Pär Miebach, miebach_p@hotmail.com 

                               Tel. 073 - 834 69 72

Sekr.                       Catrin Johansson, catrin.johansson@umu.se

                               Tel. 070 – 308 01 37  

Ledamot:                  Roger Wikström, rwil620@live.se 

                                Tel. 070 - 661 96 04

Erssättare;

                              Ann-Kristin Lydig, aklydig@gmail.com 

                               Tel. 070 - 519 21 40

                               Douglas Hallöf, douglas_Hallof@telia.com

                               Tel. 070 - 606 61 73

                              Gunnar Holmqvist, s.gunnar.g.holmqvist@gmail.com                                         

                               Tel.    070 - 723 10 41

 

Kontakta lokalföreningen angående medlemskap, aktiviteter, idéer/förslag

se nedan eller läs vidare under respektive lokalförening på denna hemsida;

 

Strokeföreningen Umeå med omnejd;

www.strokevasterbotten.se

Tel: 070 – 308 01 37 (gäller endast vardagar, under ordinarie arbetstid)

 

 

Skellefteå lokalförening;

www.strokeforening.se

tel.  0910 – 366 56, Camilla Stenmark